Menüü

Kontakt

Eesti Perekonnaseisuametnike Kutseliit

registrikood 80298692

pangakonto10220109929014 SEB

Pärnu mnt 67, Tallinn 10135

tel 6457487

info@pereliit.eu


NB!
Täpset informatsiooni perekonnaseisutoimingute kohta saate perekonnaseisuasutusest, kus toimingut soovitakse teostada.