Menüü

Kutseliit

MISSIOON

• Eesti Perekonnaseisuametnike Kutseliit on avalikes huvides tegutsev organisatsioon , mis tegutseb eesmärgiga ühendada, toetada, teavitada ja nõustada Eesti perekonnaseisuametnikke nende kutsetöös.

• Kutseliidu tegevuses on oluline koht ühiskonna arengut toetavate pereväärtuste hoidmisel ja kujundamisel.

VISIOON

Eesti Perekonnaseisuametnike Kutseliit:

• korraldab liikmeskonna professionaalsuse kasvu eesmärgil koolitusi infopäevi, osutab nõuandealaseid teenuseid;
• aitab läbi oma tegevuse kujundada ühiskonna arvamust erinevates perekonnaseisualastes küsimustes, tehes selleks koostööd kohaliku omavalitsus-ja valitsusasutustega;
• propageerib ühiskonnas positiivseid pereväärtusi.