Menüü

Kodulehel olev info on uuendamisel.

Õigusaktid


Õigusaktide tõlked

Õigusaktide tõlked (seisuga 01.07.2010)

Vital statistics registration act
Закон об актах гражданского состояния 
Procedure for making vital statistics entries and forwarding and storing printouts
Порядок внесения записей актов гражданского состояния и передачи и сохранения распечаток
Порядок присвоения лицу нового имени, фамилии или личного имени  и форма заявления
Names act
Закон об именах


 

 1. Lapse õiguste konventsioon
 2. Abielulahutuse ja kooselu lõpetamise tunnustamise konventsiooniga ühinemise seadus
 3. Eesti Vabariigi ja Ukraina leping õigusabi ja õigussuhete kohta tsiviil- ning kriminaalasjades
 4. Välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise konventsiooniga ühinemise seadus
 5. Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni lepingu õigusabi ja õigussuhete kohta tsiviil-, perekonna- ja kriminaalasjades ratifitseerimise seadus Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni leping õigusabi ja õigussuhete kohta tsiviil-, perekonna- ja kriminaalasjades
 6. Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi vaheline leping "Õigusabi osutamise ja õigussuhete kohta tsiviil- töö- ning kriminaalasjades"
 7. Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi õigusabi ja õigussuhete leping
 8. Perekonnaseisuaktide mitmekeelsete väljavõtete väljastamise konventsioon
 9. Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi rahvastikuregistri dokumentide legaliseerimisnõude tühistamise kokkulepe
 10.  Euroopa Ühenduse liikmesriikide dokumentidest legaliseerimise loobumise konventsioon
 11. Diplomaatiliste esindajate ja konsulaarametnike väljastatud dokumentide legaliseerimise nõude tühistamise Euroopa konventsioon
 12. Riikidevahelises lapsendamises lastekaitseks tehtava koostöö konventsioon
 13. Lapseröövi suhtes tsiviilõiguse kohaldamise rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seadus
 14. Brüssel II määrus (käsitleb kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega)
 15. Schengeni  konventsioon
 16. Euroopa Komisjoni otsused kolmandate riikide andmekaitse taseme tunnustamise kohta
 17.  Pagulasseisundi konventsioon
 18. Euroopa Ühenduse liikmesriigile esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määramise konventsioon-Dublini konventsioon